Kendo – Jodo – Iaido – Tameshigiri – Katori Shinto Ryu

Tameshigiri: “testsnijden” – In vroegere tijden werd een zwaard, wanneer dat gereed was, getest op scherpte en sterkte. Deze test werd uitgevoerd door de smid of een daartoe ingehuurde zwaardvechter die hierin gespecialiseerd was. Dit testen gebeurde onder andere op de lichamen van (geëxecuteerde) misdadigers (suemono-giri). Hierbij werden de lichamen op diverse manieren doorkliefd (variërend in moeilijkheid).

Het aantal lichamen dat op deze wijze met een zwaard, in één (!) zwaardslag, kon worden doorkliefd, werd soms aangeduid op de doorn (nakago) van het zwaard. Deze inscriptie wordt de tameshi-mei genoemd. Naast het testen op lichamen werd er, uit praktische overwegingen getest op makiwara: bijv bamboe gewikkeld in nat stro, bedoeld om de weerstand van bot en vlees te dupliceren. Uit ethische overwegingen wordt tameshi-giri heden ten dage enkel beoefend op makiwara.

demonstratie

Naast het testen van het zwaard werd het tamashi-giri tevens ingezet als proeve van bekwaamheid voor een zwaardvechter. Nut en noodzaak van tameshi-giri voor de hedendaagse zwaardvechter zijn onverminderd. Het is een wijze waarop de techniek- en de attitude waarmee het zwaard wordt gehanteerd kan worden getest. Om deze rede is binnen Kendokai Higashi het tameshi-giri toegevoegd aan het lesprogramma voor de gevorderde Iaidoka en Katori Shinto Ryu Kenjutsuka.

Kendokai Higashi streeft ernaar meerdere malen per jaar een gezamenlijke training tameshi-giri te organiseren binnen de eigen dojo. Voor meer informatie betreft tameshigiri, kunt u terecht op bijvoorbeeld Wikipedia.